1€ = 1.95 lv  |   1$ = 1.78 lv

 Предлагаме услуги в целия спектър на имотите. Ново: предлагаме заснемане от въздуха на видео и снимки и обработката им.